Bæredygtighedscertificerede campingpladser

Camping er generelt en af de mest miljøvenlige og bæredygtige ferieformer.

 

Flere og flere campingpladser er begyndt at kommunikere et fokus på bæredygtighed, særligt har de et fokus på deres miljø og klimapåvirkning. Som campist kan det være svært at finde rundt i alt dette, da bæredygtighed er et flyvsk begreb og kan defineres på mange forskellige måder.

 

For at gøre det nemmere for dig som campist at tage et mere bæredygtigt valg, har Brancheforeningen Camping Outdoor Danmark udviklet Green Stay certificeringen. Green stay er bæredygtighedscertificering til danske campingpladser baseret på FN’s verdensmål.

 

For Camping Outdoor Danmark er det vigtigt, at denne certificering og mærkning er transparent og troværdig, derfor er der skabt faste kriterier for mærkningen, og certificerings- og kontrolprocesserne bliver gennemført af autoriserede konsulenter.

 

Du kan læse mere om certificeringen, dens formål, proces og kriterier på Camping Outdoor Danmarks hjemmeside: https://codk.dk/baeredygtighedscertificering-green-stay/formaal-og-tankerne-bag/

 

Green Stay certificerede campingpladser

Green Stay tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, således at en campingplads der opnår certifikatet, bidrager til disse mål.

 

I denne certificering har Camping Outdoor Danmark udvalgt de primære verdensmål, hvor campingpladserne kan bidrage mest. Disse verdensmål er fundet i samarbejde med branchen, og er baseret på de kompetencer og ressourcer som campingpladser har til rådighed.

 

En campingplads med Gren Stay certificering bidrager derfor til følgende verdensmål:

 

 

 

Søg efter bæredygtige campingpladser her