Ordensregler på godkendte campingpladser

Der skal være plads til alle på en campingplads. Vi beder dig derfor læse og overholde nedenstående ordensregler, så alle kan få et positivt ophold.
På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

Gældende ordensregler på alle godkendte campingpladser:

 

Takster

Se opslag i receptionen og campingpladsens hjemmeside.

Ophold på pladsen

 

Lejrchefen og hans assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.

Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Du bedes vise andre campinggæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 15 km/t).

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med  ID-nummerplader.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m².

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles - privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun ske efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrchefen.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen eller på et af lejrchefen anvist sted.

 

Leg og boldspil

De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil og voldsom leg må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

 

Hunde

Såfremt hunde har adgang til pladsen, skal de føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

 

Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med travlhed på pladsen.

Afrejsetidspunktet varierer fra plads til plads. Typisk er det mellem kl. 11.00 og 12.00 – se altid opslag i receptionen, campingpladsens hjemmeside eller spørg lejrchefen.

 

Ansvar

Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Ved overtrædelse af pladsens reglement, kan der ske bortvisning og i grove tilfælde tillige inddragelse af campingpasset.

 

Natur og miljø

Vis hensyn og værn om både natur og miljø - begge dele er afhængige af din beskyttelse.

 

Sæsonpladser

For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og  ID-nr.-ordning.

Reglerne er sædvanligvis indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til lejrchefen.