Vinteråbent ved tilmelding

Der er etableret vintertemaer i stedet for vintersymboler. De to vintertemaer hedder hhv. "vinteråbent" og "vinteråbent ved tilmelding".

Vinteråbent ved tilmelding:

  1. Tilladelse fra kommunen til at holde vinteråbent.
  2. Kontaktinformation skal fremgå - gensidig svarfrist max. 1 døgn. Gæsten skal anmelde ankomst mindst 1 døgn i forvejen.
  3. Mindst 10 % af de åbne vinterenheder skal have 16 A el-tilslutning. Alle øvrige enheder skal kunne forsynes med 10/13 A. Der skal være en forbrugsmåler på hvert el-udtag.
  4. I vintercamperingsområdet skal mindst 1 sanitetsbygning rummende sanitetsafdelinger, puslerum, køkken, vaskeri og opholdsstue, være åben og opvarmet til min. 18º.
  5. Hvis der er ryddet på den offentlige vej frem til campingpladsens indkørsel, skal der også være ryddet på campingpladsens vinterområde.
  6. Orienteringsbelysningen i vintercamperingsområdet skal være ovenud god og belysningen skal tænde, når dagslyset kommer under 150 lux.
  7. Udslagskummen og mindst et tapsted skal placeres i et frostfrit rum.

Se  også temaet Vinteråbent